Навчально-методичне забезпечення кафедри мови засобiв масової iнформації

1-й курс Практична стилістика української мови Практична_стилiстика_1_курс_(доц._Капелюшний_А._О.)

САМОСТІЙНА РОБОТА.  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка / FACEBOOK   https://www.facebook.com/kafedramovyzmi
УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗМІ (заочне навчання), 1 курс. Проф. Марія Яцимірська.
Марія Яцимірська. Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2017.  – 168 с. Марія Яцимірська  Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид.– Львів: ПАІС, 2017.  –168 с.
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. САМОСТІЙНА РОБОТА // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

2-й курс
Редагування в ЗМІ
Силабус_Редагування_в_ЗМI,_2-й_курс
Українська ділова мова
Силабус_курсу_Украiнська_дiлова_мова 
Креативний текст
Силабус_Креативний текст_2 курс_Яценко А. М. (3 семестр)

3-й курс
Практична стилістика української мови
Практична_стилiстика_3_курс_(доц._Капелюшний_А._О.)
Матерiали_для_лаб_i_самостiйних_занят__пiд__час_дист_навч_Пр_Ст
Редагування в ЗМІ
Редагування_в_ЗМI_3_курс_(доц._Капелюшний_А._О.)
Матерiали_для_лаб_i_самостiйних_занят__пiд__час_дист_навч_Редагуваання

4-й курс
Силабус. МЕДІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ. Проф. Яцимірська М. Г.

Дисципліни спеціалізації "Редагування та видавнича справа"
Літературний редактор: специфіка роботи в ЗМІ
Лiтературний_редактор_(силабус) 
Типологія журналістських помилок
Типологiя_журналiстських_помилок_(доц._Капелюшний_А._О.)
Видавничий менеджмент
Видавничий_менеджмент_(силабус)
Онлайн-редактор
Онлайн-редактор_(силабус) 
Редакторський практикум
Редакторський_практикум_(силабус)
Журналістська майстерність
Журналiстс_ка_майстернiсть_1-й_сем._(силабус)
Журналiстська_майстернiсть_2-й_сем._(силабус)

Навчально-методичні матеріали в онлайн-енциклопедії та соціальних мережах.

Вікіпедія. Фейсбук.