Навчально-методичне забезпечення кафедри мови засобiв масової iнформації

Видавничий менеджмент

Видавничий менеджмент (робоча програма)

Видавничий менеджмент (навчальна програма)

Завдання для самостійної роботи

Плани практичних занять

Редагування наукової та навчальної літератури

Практичні завдання з курсу „Редагування наукової та навчальної літератури”

Редагування наукової та навчальної літератури (навчальна програма )

Редагування наукової та навчальної літератури (робоча програма)

Термінологічний практикум

Завдання для самостійної роботи

Навчальна програма Термінологічний практикум

Плани практичних занять

Робоча програма Термінологічний практикум

Тести (завдання для поточного і підсумкового контролю)

Павлюк Л. С.

5 Текст і комунікація (робоча програма)

Завдання для самостійної роботи

План практичних занять з дисципліни „Текст і комунікація”

Коректура

Коректура (навчальна програма)

Коректура (робоча програма)

Онлайн редагування

Завдання для самостійної роботи

Онлайн-редагування (навчальна програма)

Онлайн-редагування (робоча програма)

Плани практичних занять