Навчально-методичне забезпечення кафедри мови засобiв масової iнформації

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

кафедри мови засобiв масової iнформації

2023/2024 н р

Бакалаври

1-й курс (1-й семестр)

 

Українська мова в медіа (проф. Яцимірська М. Г., доц. Яценко А. М.).

Силабус дисципліни «Українська мова в медіа».

Тестові завдання на іспит.  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. Українська мова в ЗМІ

Самостійна робота. Візуалізація тез лекцій. Нове в «Українському правописі» (2019). Культура української мови. Культура усного мовлення  / Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2017.  – 168 с.Марія Яцимірська  Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид.– Львів: ПАІС, 2017.  – 168 с.

 

 

1-й курс (2-й семестр)

 

Практична стилістика української мови (доц. Капелюшний А. О.).

Силабус дисципліни «Практична стилістика української мови» (доц. Капелюшний А. О.)

Матеріали для дистанційного навчання (Практична стилістика української мови)

Лабораторні заняття з «Практичної стилістики української мови»

Тестові завдання на іспит. Практична стилістика української мови

 

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

2-й курс (1-й семестр)

Українська ділова мова (доц. Дацишин Х. П., доц. Конюхова Л. І.)

Силабус дисципліни «Українська ділова мова» (доц. Дацишин Х. П.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

2-й курс (2-й семестр)

 

Редагування в медіа (доц. Ріпей М. В., доц. Дацишин Х. П.)

Силабус дисципліни «Редагування в засобах масової інформації»

 

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

Креативний текст  (доц. Яценко А. М.)

Силабус дисципліни «Креативний текст» (доц. Яценко А. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

3-й курс (1-й семестр)

Медіариторика  (доц. Дацишин Х. П., доц. Конюхова Л. І.)

Силабус дисципліни «Медіариторика» (доц. Дацишин Х. П.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

Літературний редактор:

специфіка роботи в ЗМІ (проф. Яцимірська М. Г., викл. Маркевич Б. М.)

Силабус дисципліни «Літературний редактор_специфіка роботи в ЗМІ» (проф. Яцимірська М. Г., викл. Маркевич Б. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

Журналістська майстерність (викладачі кафедри)

Силабус дисципліни «Журналістська майстерність» (3-й курс) (проф. Яцимірська М. Г., викл. Маркевич Б. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

  

3-й курс (2-й семестр)

 

Текст і комунікація (доц. Яценко А. М.)

Силабус дисципліни «Текст і комунікація» (доц. Яценко А. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

Типологія журналістських помилок (доц. Капелюшний А. О.)

Силабус дисципліни «Типологія журналістських помилок» (доц. Капелюшний А. О.)

Матеріали для практичних занять з «Типології журналістських помилок»

Тестові завдання з «Типології журналістських помилок»

Екзаменаційні білети з «Типології журналістських помилок»

Самостійна робота / Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

Редагування перекладного тексту (викл. Більовська Н. Б.).

Силабус дисципліни «Редагування перекладного тексту» (викл. Більовська Н. Б.).

Силабус з дисципліни “Редагування перекладного тексту”

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

Журналістська майстерність (викладачі кафедри)

Силабус дисципліни «Журналістська майстерність» (4-й курс) (проф. Яцимірська М. Г., викл. Маркевич Б. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

4-й курс (1-й семестр)

Онлайн-редактор  (проф. Яцимірська М. Г., викл. Більовська Н. Б.)

Силабус дисципліни «Онлайн-редактор» (проф. Яцимірська М. Г., викл. Більовська Н. Б.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

Журналістська майстерність (викладачі кафедри)

Силабус дисципліни «Журналістська майстерність» (4-й курс) (проф. Яцимірська М. Г., викл. Маркевич Б. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

4-й курс (2-й семестр)

Медійна термінологія (проф. Яцимірська М. Г.)

Силабус дисципліни «Медійна термінологія» (проф. Яцимірська М. Г.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

Журналістська майстерність (викладачі кафедри)

Силабус дисципліни «Журналістська майстерність» (4-й курс) (проф. Яцимірська М. Г., викл. Маркевич Б. М.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

 

 

 

МАГІСТРИ

 

Цикл вибіркових дисциплін

 

1-й курс (1-й семестр). 

Мистецтво сторітелінгу (доц. Яценко А. М. )

Силабус дисципліни «Мистецтво сторітелінгу» (доц. Яценко А. М.)

Robocha-prohrama-Mystectvo-storitelingu

 

Стилістика журналістського тексту (доц. Капелюшний А. О.)

Силабус дисципліни «Стилістика журналістського тексту» (доц. Капелюшний А. О.)

Тестові завдання на іспит. Практична стилістика української мови

Матеріали для дистанційного навчання (Практична стилістика української мови) 

Тести на іспит зі «Стилістики журналістського тексту»

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Robocha-prohrama-Stylistyka-zhurnalistskoho-textu

 

1-й курс (2-й семестр)

Мистецтво публічного мовлення (проф. Яцимірська М. Г.)

Силабус дисципліни «Мистецтво публічного мовлення» (проф. Яцимірська М. Г.)

Самостійна робота для студентів / Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Robocha-prohrama-Mystetstvo-publichnogo-movlennya

 

Контент-редагування (доц. Дацишин Х. П.)

Силабус дисципліни «Контент-редагування» (доц. Дацишин Х. П.)

 

Самостійна робота для студентів / Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Robocha-prohrama-Content-redahuvannуa

 

Нормативні дисципліни

2-й курс (2-й семестр)

Культура мови журналіста (проф. Яцимірська М. Г.)

Силабус дисципліни «Культура мови журналіста» (проф. Яцимірська М. Г.)

Тести на іспит. Культура мови журналіста

Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2017.  – 168 с. Марія Яцимірська  Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид.– Львів: ПАІС, 2017.  –168 с.

Самостійна робота. Візуалізація тез лекцій. Культура української мови. Культура усного мовлення.  / Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Robocha-prohrama-Kultura-movy-zhurnalista

 

Цикл вибіркових дисциплін

2-й курс (1-й семестр)

Редагування наукового тексту (доц. Ріпей М. В.)

Силабус дисципліни «Редагування наукового тексту» (доц. Ріпей М. В.)

Самостійна робота /  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка //   URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Robocha-prohrama-Redahuvannia-naukovoho-tekstu

 

Культура усного мовлення  (доц. Конюхова Л. І.)

Силабус дисципліни «Культура усного мовлення» (доц. Конюхова Л. І.)

Самостійна робота / Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

Robocha-prohrama-Kultura-usnoho-movlennia

 

Robocha-prohrama-Redaktorska-majsternist

 

Навчально-методичні матеріали

в соціальних мережах та онлайн-енциклопедії

 

Вікіпедія. Фейсбук.

Яцимірська М. Г. Футбол вітчизняний чи український? // Доступно з : https://www.facebook.com/kafedramovyzmi?ref=hl

Яцимірська М. Г. Культура української мови: як правильно? // Доступно з : https://www.facebook.com/kafedramovyzmi?ref=hl

Яцимірська М. Г. 8 травня – День пам’яті та примирення // Доступно з : https://www.facebook.com/maria.yatsymirska/posts/287574864735950:0

Яцимірська М. Г. Еристика // Вікіпедія. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Еристика

Яцимірська М. Г. Емпатія // Вікіпедія. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Емпатія

Яцимірська М. Г. Персвазія // Вікіпедія. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Персвазія

Яцимірська М. Г. Мовна політика Європейського Союзу // Вікіпедія // URL:  http://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна політика Європейського Союзу

 

1-й курс Практична стилістика української мови Практична_стилiстика_1_курс_(доц._Капелюшний_А._О.)

САМОСТІЙНА РОБОТА.  Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ імені Івана Франка / FACEBOOK   https://www.facebook.com/kafedramovyzmi
УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗМІ (заочне навчання), 1 курс. Проф. Марія Яцимірська.
Марія Яцимірська. Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2017.  – 168 с. Марія Яцимірська  Культура мови журналіста. Навчальний посібник, 2-ге вид.– Львів: ПАІС, 2017.  –168 с.
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. САМОСТІЙНА РОБОТА // URL: https://www.facebook.com/kafedramovyzmi

2-й курс
Редагування в ЗМІ
Силабус_Редагування_в_ЗМI,_2-й_курс
Українська ділова мова
Силабус_курсу_Украiнська_дiлова_мова 
Креативний текст
Силабус_Креативний текст_2 курс_Яценко А. М. (3 семестр)

3-й курс
Практична стилістика української мови
Практична_стилiстика_3_курс_(доц._Капелюшний_А._О.)
Матерiали_для_лаб_i_самостiйних_занят__пiд__час_дист_навч_Пр_Ст
Редагування в ЗМІ
Редагування_в_ЗМI_3_курс_(доц._Капелюшний_А._О.)
Матерiали_для_лаб_i_самостiйних_занят__пiд__час_дист_навч_Редагуваання

4-й курс
Силабус. МЕДІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ. Проф. Яцимірська М. Г.

Дисципліни спеціалізації "Редагування та видавнича справа"
Літературний редактор: специфіка роботи в ЗМІ
Лiтературний_редактор_(силабус) 
Типологія журналістських помилок
Типологiя_журналiстських_помилок_(доц._Капелюшний_А._О.)
Видавничий менеджмент
Видавничий_менеджмент_(силабус)
Онлайн-редактор
Онлайн-редактор_(силабус) 
Редакторський практикум
Редакторський_практикум_(силабус)
Журналістська майстерність
Журналiстс_ка_майстернiсть_1-й_сем._(силабус)
Журналiстська_майстернiсть_2-й_сем._(силабус)

Навчально-методичні матеріали в онлайн-енциклопедії та соціальних мережах.

Вікіпедія. Фейсбук.