Навчально-методичне забезпечення кафедри нових медiй

Силабуси:

Габор Н. Б.

Силабус_Медіафілософія_Габор

Силабус_Цифрова медіакультура_Габор_10 сем.


Залізняк Ю. Б.

Силабус-Гібридні-війни-в-онлайні-Залізняк_2020

Силабус-Журналістика соціальних мереж_Залізняк_9 сем

Силабус_Інфографіка_Залізняк_4 сем

Силабус_Основи подкастингу- аудіо в онлайні_Залізняк_7 сем

Силабус_Сучасні ТЗМК_Залізняк_4 сем


Марушкіна І. І.

лекція 1 | лекція 2 | Лекція 3 | лекція 4 | лекція 5 | лекція 6

Питання для поточного і підсумкового контролю

Плани семінарських занять

Робоча програма прикладні соціально-комунікаційні технології

Navchalna_monitoryng

завдання для самостійної роботи


Александров

Силабус_Наук-поп журн_Александров

Силабус_Критика нових медіа_Александров

Силабус_Медіакритика_Александров


Лавриш

Силабус_вступ до інтернет-жрн_Лавриш_5 сем

Cилабус_громадянська журналістика_Лавриш_6 сем


Павлюк

Силабус_медіакультура_Павлюк