Навчально-методичне забезпечення кафедри нових медiй

Габор Н. Б.

Дослідження нових медій. Навчальна програма

Дослідження нових медій. Робоча програма


Залізняк Ю. Б.

Зал_зняк_соціальні_мережі_навчальна

Зал_зняк_соцільні_мережі_робоча

Залізняк. Конспект лекцій


Марушкіна І. І.

лекція 1 | лекція 2 | Лекція 3 | лекція 4 | лекція 5 | лекція 6

Навчальна програма прикладні соціально-комунікаційніі технології

Питання для поточного і підсумкового контролю

Плани семінарських занять

Робоча програма прикладні соціально-комунікаційні технології

Navchalna_monitoryng

завдання для самостійної роботи


Потятиник Б. В.

Критика нових медій. Навчальна програма

Критика нових медій. Робоча програма

ПрактичніКНМ

тези лекцій

KNMsamo